ORDENSREGLER FOR TRYKKERDAMMENS BADEBRO

Al færdsel på broen, er på eget ansvar!

Badegæsten

Udspring forbudt!

Der må IKKE anbringes genstande, møbler eller lignende på broen, der hindre eller vanskeliggør adgang, for andre badende.

Vis hensyn!

 

Dykkeren

Badebroen er for ALLE badende! - derfor er det IKKE tilladt at svømmefødder, luftflasker etc. anbringes så det vanskeliggør adgang, for andre badende.

Det henstilles derfor til, at iklædning af svømmedragt mv. sker på stranden, fortov eller P-plads.

Vis hensyn!

Fiskeren

Fiskeri er FORBUDT! på badebroen.

Se nedenfor

Sejleren

Det er IKKE tilladt, for sejlende, at lægge til ved badebroen ved Trykkerdammen.

BILER HENVISES TIL STEJLEPLADSEN - PÅ MODSATTE SIDE AF VEJEN.

VIS HENSYN!

Parkeringsregler i Helsingør Kommune

Parkering på fortove og rabatter

Helsingør Kommune har valgt at dispensere fra færdselslovens generelle regel om forbud mod parkering delvist på fortov og i rabatter. Fra 1. juli 2017 skal der ved delvis parkering på fortove være min. 1-meters fri passage til fodgængere. Køretøjer med en totalvægt på 3500 kg eller mere, må fortsat ikke standse og parkere på fortov. -  se mere her.

Færdselsloven - Standsning og parkering

§ 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:

1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs køre- banen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen,

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor køre- bane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,

4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,

5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,

6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,

7) på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner, eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning,

8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køre- tøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje,

HJÆLP MED AT HOLDE STRANDEN REN!

RYD OP EFTER DIG SELV!