Badebroen nær centrum

Trykkerdammens Brolaug

Kommune og fonde

Kommercielle virksomheder

Sportsdykkerklubber

Kr. 120.000,00

Kr. 20.000,00

Kr. 10.000,00