Badebroen nær centrum

Trykkerdammens Brolaug

NordeaFonden har sponsoreret kr. 50.000,00 til naturformidlinggsprojektet samt en snorkelsti.

Naturformidlingsprojektet

Bestyrelsen for Trykkerdammens Brolaug forsøger i samarbejde med Nordeafonden-Natur, at indgå i et marint naturformidlingsprojekt ved Trykkerdammen.

Dette kræver en formidlingsindsats fra bestyrelsen, som er i tæt dialog med biolog Carsten Strøm fra Helsingør Kommune om dette, men vi arbejder på at kunne stille undervandskikkerter, fiskenet og spande til rådighed for børnehaver og skoler.

Snorkelsti-projektet

Trykkerdammens Brolaug, har et ønske om at der, i samarbejde med Øresundsakvariet, etableres en Snorkelsti ud for Trykkerdammen - til glæde for naturglade børn og voksne.

En snorkelsti er en sti på havbunden, hvor man kan se forskellige dyr og planter. En bøje markerer starten på stien, og på havbunden under bøjen, vil der være en tavle, hvorpå man kan læse, hvad men skal kigge efter. Fra tavlen vil der så løbe et reb langs bunden, som man kan følge, og stien løber selvfølgelig forbi steder, hvor der er stor chance for at se forskellige havdyr.

Snorkelstier skal gøre almindelige badegæster opmærksomme på, at alle kan få noget ud af at snorkle - og særligt ved Trykkerdammen, Helsingør.

Desværre er projektet sat i bero, da der er rejst et tvivlsspørgsmål om forsikringsforhold.